Pemodenan Islam Semasa

Sejarah Modenisme Maklumat lanjut: Islam dan kemodenan ยง Ahli moden Islam hingga tahun 1918 Bermula pada abad ke-19 dan berpengaruh pada abad ke-20, Muhammed Abduh dan Rashid Rida melakukan projek untuk mempertahankan dan memodenkan Islam agar sesuai dengan institusi Barat dan proses sosial. Pengasas intelektualnya yang paling menonjol, Muhammad Abduh (1323 AH / 1905 CE),…